Václavské naměstí 60, Praha 1 a Václavské naměstí 27, Praha 1
+420 605 531 130
info@prahaexchange.cz

Nejlepší kurzy v Praze

Cílem naší společnosti je nabídnout klientům nejlepší služby a zároveň volit individuální přístup v jednání s klientem.


The goal of our company is to offer clients the best services and at the same time choose an individual approach in dealing with the client.

Exchange Praha

Naše směnárny naleznete v centru Prahy na adresách Václavské Náměstí 60 a Václavské Náměstí 27, Praha1
You will find our exchange offices in the center of Prague at the addresses Václavské Náměstí 60 and Václavské Náměstí 27, Prague 1

Mapa

Naše služby / Our services

Směnárna Praha Exchange poskytuje své finanční služby (nákup a prodej valut).
The Prague Exchange provides its financial services (purchase and sale of currencies).

Máme vélké zkušenosti s valutovými obchody. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni a proto Vám můžeme nabídnout nejlepší směné kurzy. Cílem naší společnosti je nabídnout klientům nejlepší služby a zároveň volit individuální přístup v jednání s klientem.

We have extensive experience with currency trading. Our employees are trained and therefore we can offer you the best exchange rates. The goal of our company is to offer clients the best services and at the same time choose an individual approach in dealing with the client.

VIP klient je trvale zvýhodněn kurzy „Valuty VIP“ bez ohledu na objem obchodu, konzultace o kurzu přes elektronickou adresu a telefon. VIP kurzy platí pro transakce v protihodnotě 20 000 CZK a výše. Držitelé VIP karet obdrží vždy VIP kurz bez ohledu na výši transakce.
The VIP client is permanently benefited from the „VIP Values“ rates regardless of the volume of the trade, consultations on the course via e-mail and telephone. VIP rates are valid for transactions with a value of CZK 20,000 or more. VIP card holders always receive a VIP rate regardless of the amount of the transaction.

Partneři, cestovním kancelářím a průvodcům cestovních kanceláří nabízíme výhodný benefitní systém. Informace získáte na našich pobočkách a telefonicky.
We offer partners, travel agencies and travel agency guides an advantageous benefit system. You can get information at our branches and by phone.

Naše služby využívají, fyzické osoby, právnické osoby, cestovní kanceláře, zastupitelské i obecní úřady a podobně, neziskové organizace, směnárny.
Our services are used by natural persons, legal entities, travel agencies, embassies and the like, non-profit organizations, exchange offices.